Nim Będzie za Późno

BEZPIECZNA DROGA

O Nas :

Celem Stowarzyszenia  jest :

Prowadzenie działalności edukacyjnej  i kulturalnej  zwłaszcza w zakresie Ruchu  Drogowego. 
Wynikających zagrożeń z niewiedzy,  uczenie podstaw zachowania się jako pieszy czy kierowca,
uświadamianie zagrożeń wynikających w Ruchu Drogowym  względem AUT CIĘŻAROWYCH ORAZ AUTOBUSÓW ( droga hamowania  czy tzw.  martwe pola). Ulepszenia widoczności na drogach pieszych jak i rowerzystów.  A także wspieranie,  edukowanie  i pomoc dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych.  Fundowanie kolonii czy obozu dla dzieci w sytuacji gdy nastąpi śmierć lub trwałe kalectwo rodzica wykonującego pracę  KIEROWCY ZAWODOWEGO.  organizacja zbiórek Krwi dla kierowców i ich
najbliższych.

REALIZACJA CELÓW POPRZEZ:
-Organizowanie konferencji , seminariów, szkoleń i wykładów
-Organizowanie imprez edukacyjnych i kulturalnych
-Wydawanie broszur i ulotek związanych z celami Stowarzyszenia
-Działanie na rzecz dzieci młodzieży, w tym wypoczynku a także w formie pomocy społecznej w sytuacji gdy nastąpi śmierć lub stały uszczerbek na zdrowiu rodzica w wyniku wypadku komunikacyjnego
-Ratownictwo i ochrona Ludności
-Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą
-Promocja i Organizacja Wolontariatu


Stowarzyszenie "Nim Będzie za Późno "

Prezes Zarządu         Anna Szemiel 
Członek Zarządu.      Agnieszka Pawłowska

Członek Zarządu.      Joanna Sankowska 

biuro@snbzp.pl

KRS.                     0000774932
NIP.                      583-334-43-41
REGON.               38273446 


mBank  56 1140 2004 0000 3802 7860 333

Stowarzyszenie  Nim  Będzie za Późno 

20190227_195836jpg      Zapraszamy

           w dniach 6 i 7 lipiec.2019  

              Na Otwarcie

         Port Kopytkowo.

         Będziemy Tam i My :)


 
prev next


>>>POD NUMERAMI TELEFONU MOŻNA ZGŁASZAĆ SWOJE POTRZEBY ZWIĄZANE Z POMOCĄ DLA KIEROWCÓW ORAZ ICH NAJBLIŻSZYCH. ZROBIMY WSZYSTKO CO W NASZEJ MOCY ABY WAM POMÓC<<<